Volg ons:

YouTube LinkedIn

 

 

DISCLAIMER

Hoewel Loomans Bouwbedrijf,
Loomans Betonboringen en Loomans Groep bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvul-digheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en- of directie Loomans. Met nadruk dat het gebruik van afbeeldingen die geplaatst zijn op de website van loomans.nl niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. Op al het gebruikte beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing en eigendom van loomans. Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Loomans Bouwbedrijf BV en Loomans Betonboringen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loomans Bouwbedrijf
Leemkuil 13 
5626 EA Eindhoven
Tel: +31(0)40-2112726
Fax:+31(0)40-2113072
E-mail: info@loomans.nl